The Motion Studio multimedia productions

The Motion Studio is gespecialiseerd in het trainen en coachen van Agile technieken. Agile is een verzamelnaam voor een aantal moderne projectbeheerstechnieken. Hieronder vallen onder andere Scrum, eXtreme Programming, Crystal Clear en Feature Driven Development.

Agile Manifest

Hoewel er tegenwoordig veel verschillende Agile methodieken zijn, hebben al deze methodieken een aantal dingen gemeen. In 2001 werd door een aantal toonaangevende softwareontwikkelaars (waaronder Kent Beck, Mike Beedle, Martin Fowler, Ken Swaber en Jeff Sutherland) een zogenaamd Manifest opgesteld. Dit manifest bevat een twaalftal principes waardoor volgens deze ontwikkelaars softwareontwikkeling verbeterd kan worden. Deze richtlijnen worden sindsdien veel gebruikt in een groot aantal verschillende ontwikkelmethodieken.

Scrum

Scrum is een zeer populaire en beproefde Agile ontwikkelmethodiek. Het vindt zijn origine in een onderzoek naar efficientie in het productieproces bij de autogigant Toyota. Uit dit onderzoek heeft Jeff Sutherland een aantal principes gedestileerd die van toepassing zijn voor softwareontwikkeling. Scrum richt zich voornamelijk op het beheersen van een project in een snel veranderende omgeving. Het kenmerkt zich door veel directe communicatie (van mens tot mens in tegenstellingen tot communicatie door documentatie). Het gaat uit van kleine (5 – 9) zelfsturende teams die in korte iteraties (Sprints) bepaalde gevraagde functionaliteit opleveren. De te implementeren functionaliteit wordt bijgehouden in één enkele lijst (de backlog) die wordt gesorteerd op belangrijkheid. Aan het einde van iedere Sprint wordt een volledig werkend systeem opgeleverd waarna door de klant in samenwerking met het team de functionaliteit wordt gekozen die tijdens de volgende Sprint zal worden gebouwd. Het voordeel hiervan is dat het geen probleem is als tijdens het project de functionele eisen en wensen veranderen. Dit biedt de klant veel vrijheid en mogelijkheden om een project bij te sturen.

eXtreme Programming

Een andere veelgebruikte Agile methode is eXtreme Programming ofwel XP. Waar Scrum zich sterk richt op het projectproces, richt XP zich meer op het ontwikkelproces. Het geeft de programmeurs in een team een groot aantal handvatten om het ontwikkelproces te verbeteren. Het gaat uit van Test Driven Development (TDD) waarbij de programmeur eerst een test bedenkt en maakt voordat hij de programmacode schrijft. Ook het Keep It Simple (KISS) principe staat hoog in het vaandel waarbij een programmeur geen functionaliteit bouwt die niet op dat moment wordt gevraagd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 45% van de oorspronkelijk bedachte functionaliteit (aan het begin van het project) uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn. YAGNI (You Aint Gonna Need It) is een veelgehoorde term binnen eXtreme Programming projecten.

Omdat de beide Agile methodieken Scrum en eXtreme Programming zich op een ander aspect van het softwareontwikkelingstraject richten zijn deze twee methodieken zeer goed te combineren.