The Motion Studio multimedia productions

Leer jezelf professioneel werken met Zend FrameworkZend Framework is een PHP-framework dat is ontwikkeld door de bouwers van PHP zelf. Het biedt de programmeur een enorme diversiteit aan functionaliteit, waardoor deze zich volledig kan richten op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een robuuste en veilige website. Zend Framework is een verzameling van in PHP geschreven klassen die samen of afzonderlijk kunnen worden gebruikt. Het boek is gebaseerd op versie 1.10 van Zend Framework, maar de belangrijkste onderdelen kunnen ook met een toekomstige versie 2.0 worden gebruikt. Tot de behandelde onderwerpen behoren onder meer:

  • Zend Framework installeren en configureren
  • de ingebouwde MVC-structuur toepassen
  • HTML-formulieren maken
  • de databasefunctionaliteit gebruiken
  • e-mail verzenden
  • Ajax gebruiken
  • autorisatie en authenticatie opzetten
  • een website ontwikkelen voor verschillende talen

Dit boek is geschreven voor de programmeur met gemiddelde PHP-ervaring. Het gaat uitgebreid in op objectgeoriënteerd programmeren en de ontwerppatronen (design patterns) die in Zend Framework worden gebruikt. Aan de hand van een voorbeeldproject, een eenvoudige weblog, leert u het Zend Framework begrijpen en gebruiken. Deze weblog staat live op www.leerjezelf-zendframework.nl.