The Motion Studio multimedia productions

NRG, Nuclear Services for Energy, Environment & Health

In 2010 werd ik gevraagd als coach bij het softwareteam van NRG.

NRG is gespecialiseerd in monitoring van nucleaire processen. De software die hier werd geschreven was verouderd en NRG zocht iemand die kon helpen het softwareteam op moderne professionele wijze software te schrijven. Dit begon met training op het gebied van Object georienteerd PHP programmeren en het opzetten van een nieuw ontwikkelframewerk op basis van Zend Framework. Het team was inmiddels uitgebreid tot 5 mensen dus werden unittests geintroduceerd en hebben we gefocust op het snel opleveren van (deel)functionaliteit in het project. Toen de kennis van het team op niveau was, hebben we de projectmanagement-methodiek Scrum geintroduceerd.

Het ontwikkelteam adopteerde de nieuwe methodiek direct en zag in dat dit een enorme verbetering van de projectbeheersing gaf. Het management was enthousiast, maar had in eerste instantie moeite met het begrijpen van de implicaties die Scrum met zich meebrengen. De afdelingstructuur was gebaseerd op gescheiden disciplines terwijl Scrum juist teams promoot van meerdere disciplines. In een Prince-2 omgeving waar het produceren van documenten en doel op zichzelf geworden lijkt, is een Agile methodiek als Scrum een buitenbeentje. Zeker omdat we bij Scrum alleen documentatie produceren wanneer dat werkelijk informatie toevoegt aan het project en waarbij we niet documenteren om het documenteren.

Onlangs sprak het management team zijn waardering voor de Scrum-methodiek uit op het gebied van doorzichtigheid en het snel aan het licht brengen van problemen.