The Motion Studio multimedia productions

Zig websoftwareIn 2008 heb ik het softwareontwikkelteam bij Zig Websoftware gecoached. Bij dit ervaren team hebben we vooral de projectstructuur aangepast. Het team getraind in de Agile methodiek eXtreme Programming. Daarna de projectmanagers en het ontwikkelteam gecoached bij het verbeteren van de communicatie onderling.