The Motion Studio multimedia productions

PHP SuperboekPHP heeft zich inmiddels bewezen als serieuze concurrent voor belangrijke commerciële platforms. Mede door het open source-karakter van de programmeertaal wordt PHP omarmd door de belangrijke spelers in de markt. De meeste boeken over PHP gaan vooral over programmeren. In dit boek gaan we echter een flinke stap verder. In dit boek wordt PHP 5 op een hoog niveau benaderd: vanuit het oogpunt van de software engineer. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende technieken, waarbij over de grenzen van het programmeren wordt heengekeken. Concreet wordt de ontwikkeling van uitgebreide PHP-projecten bekeken. Een te ontwikkelen content management-systeem is de concrete praktijkcase, waarbij complexe programmeertechnieken uiteen worden gezet. Belangrijke begrippen in dit verband zijn objectgeoriënteerd programmeren, XML, XSL en verschillende PHP-libraries. Aan de orde komen onder andere: objecgeoriënteerd programmeren in PHP 5; modelleren met UML; projectbeheer; XML en XSL; webservice; beveiliging; optimalisatie van code en database.