The Motion Studio multimedia productions

In 1999 ben ik met een team van 15 man gedetacheerd bij World Online. Dit was het moment van de eerste gratis Internet Providers. 12Move was een samenwerkingsverband tussen World Online en Shell waarbij klanten gratis een aanmeld-CD konden ophalen bij ieder Shell-pompstation. Ons team heeft in de periode 1999-2000 het volledige aanmeldsysteem geimplementeerd. Mijn rol daarbij was projectleider en contactpunt tussen de opdrachtgever (World Online) en het ontwikkelteam.