The Motion Studio multimedia productions

The Motion Studio multimedia productions is een klein bedrijf dat is gespecialiseerd in het coachen van Agile methoden zoals Scrum en eXtreme Programming en het trainen van Programmeurs

Wij helpen u als softwareontwikkelbedrijf uw projecten beter te beheersen en kwalitatief betere software opleveren aan uw klanten.

Met veel ervaring in het ontwikkelen van Internet applicaties kunnen wij onze kennis inzetten om de software teams in uw bedrijf kwalitatief betere programmacode te laten schrijven en uw (software) projecten beter te beheren. Om zeker te zijn dat wij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelmethodieken, ontwikkelen wij ook uw, meer complexe, Internet applicaties.

De ontwikkeling in de markt richting open source producten heeft ertoe geleid dat wij ons de laatste jaren hebben gericht op ontwikkeling met de programmeertaal PHP en het Zend Framework. Om de opgedane kennis hiervan met u te delen heeft Wouter Tengeler een aantal studieboeken geschreven over software ontwikkeling met PHP en het Zend Framework.

ertified Scrum Product OwnerCertified Scrum Master