The Motion Studio multimedia productions

Eduvision opleidingenVoor Eduvision opleidingen heeft The Motion Studio sinds 2003 een groot aantal verschillende cursussen, trainingen en workshops verzorgd.

Een greep uit de cursussen:

Masterclass PHP: In deze cursus leren de cursisten de basisbeginselen van Object Georienteerd programmeren met PHP

Advanced Masterclass PHP: Voortbordurend op de Masterclass PHP leren de cursisten in deze cursus het gebruiken van vele Design Patterns, het opzetten van een project met Zend Framework, het maken van Unittests met PHPUnit en het werken met Agile projectmethoden zoals eXtreme Programming en Scrum.

Actionscript 3: In deze cursus leren de cursisten Object Georienteerd programmeren met Actionscript 3

Ajax: In deze cursus gaan we diep in op programmeren in Javascript. Gebruik makend van moderne javascript libraries als JQuery leren we snel Ajax implementeren in een website.

Java: De cursisten leren de basis van Java en Object Georienteerd programmeren.

XML: Deze korte cursus behandelt de basis van XML, het opstellen van Document Type Definitions (DTD) en XML-schema’s (XSD)

UML: In deze cursus gaan we diep in op software ontwerp met de Unified Modelling Language. We gebruiken Enterprise Architect om snel UML diagrammen te maken.